10,000đ
1 người đang xem
79,200đ
1 người đang xem
10,690,000đ
1 người đang xem
79,200đ
1 người đang xem
11,990,000đ
1 người đang xem
10,800,000đ
1 người đang xem
1,600,000đ
1 người đang xem

Việt Bắc - Tác Phẩm Và Lời Bình


Việt Bắc - Tác Phẩm Và Lời Bình

Giá bán: 31,000đ
Có 3 cửa hàng bán sản phẩm tương tự

Được bán bởi Vinabook

Thông tin tác giả Tố Hữu Tố Hữu Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Tác Phẩm Đêm Xanh A! Tiếng Hát Ngọt như đường cát Của các em Êm êm Thanh thanh..... Đêm nay xanh Trăng cao vòi vọi Sông nước mênh mang Anh đi trên bờ Hương Giang.... Trích một đoạn trong Tác Phẩm của Tố Hữu.

Đến nơi bán

Biểu đồ thay đổi giá theo thời gian thực

CỬA HÀNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Sản phẩm
Điêu Tàn - Tác Phẩm Và Lời Bình (Văn Học Hiện Đại Việt Nam)
Giá bán: 28,000đ/ (giá tốt nhất)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
Việt Bắc - Tác Phẩm Và Dư Luận
Giá bán: 29,000đ/ (+1,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
Việt Bắc - Tác Phẩm Và Lời Bình
Giá bán: 31,000đ/ (+3,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
notice
    Tất cả giá và thông tin sản phảm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi mua hàng, đề nghị quý khách xem kỹ lại thông tin trên trang gốc.
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Tham Khảo
Rẻ nhất: 36,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 37,800đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 24,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 38,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 39,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 22,500đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 40,000đ
Có 1 nơi bán