Toeic Writing (Kèm CD)


Toeic Writing (Kèm CD)

Giá bán: 151,000đ
Có 3 cửa hàng bán sản phẩm tương tự

Được bán bởi Tiki

Toeic Writing (Kèm CD) I - Ngữ pháp cơ bản Part 01: Basic Grammar Ngữ pháp cơ bản 01:   Nội động từ vs. ngoại động từ Ngữ pháp cơ bản 02:   Danh từ đếm được, danh từ không đếm được, danh từ tập hợp Ngữ pháp cơ bản 03:   Cách dùng của tính từ và tính từ chỉ số lượng Ngữ pháp cơ bản 04:   Trạng từ và các chức năng bổ nghĩa Ngữ pháp cơ bản 05:   Cách dùng của giới từ Ngữ pháp cơ bản 06:   Thì Ngữ pháp cơ bản 07:   Câu giả định Ngữ pháp cơ bản 08:   Thể chủ động vs. thể bị động Ngữ pháp cơ bản 09:   Liên từ Ngữ pháp cơ bản 10:   Mạo từ Phụ lục ngữ pháp cơ bản: Các mẫu câu Part 02: Paraphrasing Training Part 03: unctuation Marks II. Các thể loại câu hỏi trong bài thi TOEIC Writing Test Part 01: Write a Sentence Based on a Picture Unit 01: Kiểm tra sơ lược Unit 02: Tìm hiểu khuynh hướng đặt câu hỏi Unit 03: Tìm hiểu các mảnh puzzle Mảnh puzzle 1: Từ cho sẵn Mảnh puzzle 2: Từ cho sẵn Mảnh puzzle 3: Từ cho sẵn Mảnh puzzle 4: Từ cho sẵn Mảnh puzzle 5: Từ cho sẵn Mảnh puzzle 6: Từ cho sẵn Unit 04: Ghép các mảnh puzzle Unit 05: Câu hỏi thực tế Part 02: Respond to a Written Request Unit 01: Kiểm tra sơ lược Unit 02: Tìm hiểu khuynh hướng đặt câu hỏi Unit 03: Tìm hiểu các mảnh puzzle Mảnh puzzle 1: Nắm bắt đặc trưng của e-mail Mảnh puzzle 2: Viết câu chào mở đầu và câu chào kết thúc e-mail Mảnh puzzle 3: Thân bài: Cách diễn đạt quan trọng của từng mission Mảnh puzzle 4: Thân bài: Viết nội dung phù hợp với từng mission Unit 04: Ghép các mảnh puzzle Unit 05: Câu hỏi thực tếPart 03 Part 03: Write an Opinion Essay Unit 01: Kiểm tra sơ lược Unit 02: Tìm hiểu khuynh hướng đặt câu hỏi Unit 03: Tìm hiểu các mảnh puzzle Mảnh puzzle 1: Bố cục của bài luận Mảnh puzzle 2: Viết phần mở bài Mảnh puzzle 3: Viết phần thân bài Mảnh puzzle 4: Viết phần kết lu

Đến nơi bán

Biểu đồ thay đổi giá theo thời gian thực

CỬA HÀNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Sản phẩm
Practice Speaking And Writing For TOEIC Luyện Kỹ Năng Nói Và Viết Tiếng Anh Cho Người Thi TOEIC (Chưa Kèm CD)
Giá bán: 98,000đ/ (giá tốt nhất)
Cung cấp bởi: davibooks Xem Chi Tiết
Barron's - Writing For The TOEFL iBT (Kèm 1 CD)
Giá bán: 116,000đ/ (+18,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
Nova's Speaking and Writing Strategies for the TOEFL iBT (kèm CD)
Giá bán: 132,000đ/ (+34,000đ)
Cung cấp bởi: vndzo Xem Chi Tiết
Tomato Toeic Writing Flow (Kèm 1CD - ROM)
Giá bán: 133,000đ/ (+35,000đ)
Cung cấp bởi: Tiki Xem Chi Tiết
Tomato Toeic Writing Flow - Kèm CD
Giá bán: 148,200đ/ (+50,200đ)
Cung cấp bởi: davibooks Xem Chi Tiết
Tomato Toeic Writing Flow (Kèm 1CD - ROM)
Giá bán: 148,200đ/ (+50,200đ)
Cung cấp bởi: khangvietbook Xem Chi Tiết
Toeic Writing (Kèm CD)
Giá bán: 151,000đ/ (+53,000đ)
Cung cấp bởi: Tiki Xem Chi Tiết
Tomato TOEIC Writing Flow (kèm CD)
Giá bán: 156,000đ/ (+58,000đ)
Cung cấp bởi: vndzo Xem Chi Tiết
Toeic Writing (Kèm CD)
Giá bán: 169,100đ/ (+71,100đ)
Cung cấp bởi: khangvietbook Xem Chi Tiết
Toeic Writing
Giá bán: 178,000đ/ (+80,000đ)
Cung cấp bởi: vnnetbook Xem Chi Tiết
TOEIC Writing (kèm CD) (tăng 5%)
Giá bán: 178,000đ/ (+80,000đ)
Cung cấp bởi: vndzo Xem Chi Tiết
Skills For The Toeic Test Speaking And Writing - Kèm CD
Giá bán: 178,600đ/ (+80,600đ)
Cung cấp bởi: davibooks Xem Chi Tiết
Toefl IBT Activator Writing Intermediate (Kèm CD)
Giá bán: 184,000đ/ (+86,000đ)
Cung cấp bởi: vnnetbook Xem Chi Tiết
Hooked On Toefl IBT Writing - Kèm CD
Giá bán: 226,100đ/ (+128,100đ)
Cung cấp bởi: davibooks Xem Chi Tiết
notice
    Tất cả giá và thông tin sản phảm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi mua hàng, đề nghị quý khách xem kỹ lại thông tin trên trang gốc.