REXQualis Arduino UNO Project Basic Starter Kit for Arduino w/UNO R3 Development Board, Detailed Tutorial, Breadboard, Buttons, Jumper Wires, Buzzer, LED and Resistor (163 Items)


REXQualis Arduino UNO Project Basic Starter Kit for Arduino w/UNO R3 Development Board, Detailed Tutorial, Breadboard, Buttons, Jumper Wires, Buzzer, LED and Resistor (163 Items)

Giá bán: 659,000đ tăng 5% so với tuần trước
Có 1 cửa hàng bán sản phẩm tương tự

Được bán bởi zoday

Biểu đồ thay đổi giá theo thời gian thực

CỬA HÀNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Sản phẩm
REXQualis Arduino UNO Project Basic Starter Kit for Arduino w/UNO R3 Development Board, Detailed Tutorial, Breadboard, Buttons, Jumper Wires, Buzzer, LED and Resistor (163 Items) (tăng 5%)
Giá bán: 659,000đ/ (giá tốt nhất)
Cung cấp bởi: zoday Xem Chi Tiết
notice
    Tất cả giá và thông tin sản phảm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi mua hàng, đề nghị quý khách xem kỹ lại thông tin trên trang gốc.