Magnetic Heat Insulation Silicone Mat Repair Kit, Including Heat Resistant Maintenance Mat, Anti-static Tweezers and Screwdrivers for Soldering Iron, Phone and Computer Repair (17.79''11.69'')


Magnetic Heat Insulation Silicone Mat Repair Kit, Including Heat Resistant Maintenance Mat, Anti-static Tweezers and Screwdrivers for Soldering Iron, Phone and Computer Repair (17.79''11.69'')

Giá bán: 881,000đ
Có 1 cửa hàng bán sản phẩm tương tự

Được bán bởi zoday

Biểu đồ thay đổi giá theo thời gian thực

CỬA HÀNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Sản phẩm
Magnetic Heat Insulation Silicone Mat Repair Kit, Including Heat Resistant Maintenance Mat, Anti-static Tweezers and Screwdrivers for Soldering Iron, Phone and Computer Repair (17.79''11.69'')
Giá bán: 881,000đ/ (giá tốt nhất)
Cung cấp bởi: zoday Xem Chi Tiết
notice
    Tất cả giá và thông tin sản phảm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi mua hàng, đề nghị quý khách xem kỹ lại thông tin trên trang gốc.