ETS - 6 Chiếc Mũ Tư Duy - Phát Hành Dự Kiến 03/08/2017


ETS - 6 Chiếc Mũ Tư Duy -  Phát Hành Dự Kiến  03/08/2017

Giá bán: 60,000đ
Có 6 cửa hàng bán sản phẩm tương tự

Được bán bởi Vinabook

Thông tin tác giả Edward de Bono Edward de Bono Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lối suy nghĩ truyền thống của người phương Tây (và của con người nói chung) thường không khuyến khích họ có những suy nghĩ mang tính xây dựng. Và Phương pháp Sáu Chiếc Mũ Tư Duy (tư duy song song) ra đời là để thay đổi quan điểm lỗi thời đó.Tư duy song song có nghĩa là vào cùng một thời điểm, tất cả mọi người đều nhìn nhận vấn đề từ cùng một hướng.Phương pháp tư duy song song tập trung khai thác những ý tưởng và sáng kiến mà mỗi người có được trong từng phuơng hướng tư duy. Vì thế, mọi người phải cùng đội chiếc mũ màu đen vào m

Đến nơi bán

Biểu đồ thay đổi giá theo thời gian thực

CỬA HÀNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Sản phẩm
6 Chiếc Mũ Tư Duy (giảm 5%)
Giá bán: 56,000đ/ (giá tốt nhất)
Cung cấp bởi: Tiki Xem Chi Tiết
ETS - 6 Chiếc Mũ Tư Duy - Phát Hành Dự Kiến 03/08/2017
Giá bán: 60,000đ/ (+4,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
ETS - 6 Chiếc Mũ Tư Duy
Giá bán: 60,000đ/ (+4,000đ)
Cung cấp bởi: sachkhaitam Xem Chi Tiết
6 chiếc mũ tư duy
Giá bán: 67,000đ/ (+11,000đ)
Cung cấp bởi: nhasachviet Xem Chi Tiết
6 Chiếc Mũ Tư Duy
Giá bán: 67,500đ/ (+11,500đ)
Cung cấp bởi: khangvietbook Xem Chi Tiết
6 chiếc mũ tư duy
Giá bán: 67,500đ/ (+11,500đ)
Cung cấp bởi: cachep Xem Chi Tiết
ETS - 6 Chiếc Mũ Tư Duy
Giá bán: 71,250đ/ (+15,250đ)
Cung cấp bởi: khangvietbook Xem Chi Tiết
6 chiếc mũ tư duy
Giá bán: 75,000đ/ (+19,000đ)
Cung cấp bởi: sachchon Xem Chi Tiết
ETS - Tư Duy Đa Chiều - Phát Hành Dự Kiến 18/08/2017 (giảm 11%)
Giá bán: 84,000đ/ (+28,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
ETS - Dạy Con Trẻ Cách Tư Duy - Phát Hành Dự Kiến 18/08/2017
Giá bán: 95,000đ/ (+39,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
notice
    Tất cả giá và thông tin sản phảm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi mua hàng, đề nghị quý khách xem kỹ lại thông tin trên trang gốc.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Tham Khảo
Rẻ nhất: 58,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 63,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 63,200đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 55,300đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 79,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 35,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 95,000đ
Có 1 nơi bán
Tham Khảo
Rẻ nhất: 32,000đ
Có 1 nơi bán