Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Đã Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017)


Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Đã Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017)

Giá bán: 66,750đ
Có 7 cửa hàng bán sản phẩm tương tự

Được bán bởi Tiki

Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Đã Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017) Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Nghị quyết 41/2017/QH14 vừa được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 chính thức thông qua ngày 20/6/2017. Theo đó, từ ngày 01/01/2018 các Bộ luật và Luật dưới đây chính thức có hiệu lực thi hành: Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14. Cũng từ thời điểm này, tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018. Điểm đáng chú ý là các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015 xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01 tháng 01 năm 2018 Cuốn sách này được biên soạn để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước... Xem Thêm Nội Dung

Đến nơi bán

Biểu đồ thay đổi giá theo thời gian thực

CỬA HÀNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Sản phẩm
Bộ Luật Dân Sự - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Giá bán: 42,000đ/ (giá tốt nhất)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
Bộ luật dân sự - Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Giá bán: 53,000đ/ (+11,000đ)
Cung cấp bởi: gigabook Xem Chi Tiết
Bộ Luật Hình Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Đã Được Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017)
Giá bán: 66,750đ/ (+24,750đ)
Cung cấp bởi: Tiki Xem Chi Tiết
Bộ Luật Hình Sự
Giá bán: 69,000đ/ (+27,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
Bộ Luật Hình Sự Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017
Giá bán: 69,000đ/ (+27,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
Bộ Luật Hình Sự
Giá bán: 69,000đ/ (+27,000đ)
Cung cấp bởi: Vinabook Xem Chi Tiết
Bộ luật hình sự của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Giá bán: 69,000đ/ (+27,000đ)
Cung cấp bởi: nhasachviet Xem Chi Tiết
Bộ luật hình sự
Giá bán: 69,000đ/ (+27,000đ)
Cung cấp bởi: nhasachkinhte Xem Chi Tiết
Bộ Luật Hình Sự Của Nước CHXHCN Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Giá bán: 71,200đ/ (+29,200đ)
Cung cấp bởi: Nhasachphuongnam Xem Chi Tiết
Bộ Luật Hình Sự Của Nước CHXHCN Việt Nam (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Giá bán: 71,200đ/ (+29,200đ)
Cung cấp bởi: Nhasachphuongnam Xem Chi Tiết
BỘ LUẬT HÌNH SỰ
Giá bán: 73,000đ/ (+31,000đ)
Cung cấp bởi: nhasachmiendong Xem Chi Tiết
Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017
Giá bán: 77,000đ/ (+35,000đ)
Cung cấp bởi: nhasachgiaoduc Xem Chi Tiết
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
Giá bán: 86,450đ/ (+44,450đ)
Cung cấp bởi: ntybooks Xem Chi Tiết
notice
    Tất cả giá và thông tin sản phảm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi mua hàng, đề nghị quý khách xem kỹ lại thông tin trên trang gốc.