3D Pen, Zerofire 3D Printing Pen with LCD Screen Display Compatible with PLA ABS Mode Options, Pack with 16 Colors 160 Feet 1.75mm Filament Refills for Kids and Adults


3D Pen, Zerofire 3D Printing Pen with LCD Screen Display Compatible with PLA ABS Mode Options, Pack with 16 Colors 160 Feet 1.75mm Filament Refills for Kids and Adults

Giá bán: đ
Có 1 cửa hàng bán sản phẩm tương tự

Được bán bởi zoday

Biểu đồ thay đổi giá theo thời gian thực

CỬA HÀNG SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ
Sản phẩm
3D Pen, Zerofire 3D Printing Pen with LCD Screen Display Compatible with PLA ABS Mode Options, Pack with 16 Colors 160 Feet 1.75mm Filament Refills for Kids and Adults
Giá bán: 0đ/ (+0đ)
Cung cấp bởi: zoday Xem Chi Tiết
notice
    Tất cả giá và thông tin sản phảm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi mua hàng, đề nghị quý khách xem kỹ lại thông tin trên trang gốc.